Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas Naughty aphrodite webcam

Deity – Tumutukoy sa motibong panrelihiyon sa pagpapalawak ng Estados Unidos.

:) answered by : Jesse Ebreo 1/5/2011 upang Ga Wi NG base militar tama ba!

Resulta nito maraming maliliit na industriya sa Pilipinas ang nalugi sanhi ng patuloy na pagpasok ng mga produktong Amerikano sa bansa.

Ito rin ang naging punto kung kailan ang mga Pilipino ay tuluyan nang nahilig sa mga stateside products.

Ang disenyong ito ay may isang palapag lamang na kinatatampukan ng isang magarang beranda sa harapan o sa paligid ng bahagi.

Ang bubong ay yari sa yero (galvanized iron), ang mga haligi ay maaaring kahoy o konkretong semento at ang dingding ay karaniwang yari sa table.

Leave a Reply